Smart posthjälp på kontoret
Har du ett litet företag men en hel del post? I så fall kan det vara läge att se över portokostnaderna. Företaget Frama Svenska AB säljer frankeringsmaskiner, brevöppnare och brevvågar som både spar tid och pengar vid posthanteringen.
- Företag med fler än 10 brev per dag brukar tjäna in pengarna ganska snabbt, säger vd Jonas Laudréus.
De flesta trodde nog att pappers- och brevexercisen skulle minska med åren, särskilt med faxen och e-postens inträde på kontoren. Men det har snarare blivit tvärtom. Enligt Jonas så såldes det i Sverige cirka 2500 frankeringsmaskiner per år, mellan 1970 och 1993. Men försäljningen fördubblades snabbt och har sedan fortsatt att öka. Idag säljs mellan 7000-8000 maskiner per år. En anledning är förstås att dagens frankeringsmaskiner har en kortare livslängd än tidigare generationers maskiner. Fast det beror givetvis också på att allt fler inser nyttan med att frankera på kontoret. Men inte alla.
- De svåraste personerna att övertyga är frimärksanvändarna. De förstår inte nyttan och ser inte tidsvinsten, då de aldrig använt våra produkter, berättar Jonas.

Företaget Frama har idag åtta dotterbolag spridda över hela världen, med huvudsäte i Schweiz. Störst marknadsandelar har de i Österrike, Holland och Belgien. Jonas tror att det geografiska områdets storlek spelar in, då det är lättare att sköta försäljningen i mindre länder. För produkterna som säljs där är precis de samma som i Sverige. Men tilltron till att öka försäljningen på hemmamarknaden är stor, trots avstånden.
- Idag är vi två stycken som arbetar på Sverigekontoret här i Arninge. Men vårt mål är att fortsätta växa och därför kan det bli aktuellt att anställa en till person till, som sköter försäljningen, avslöjar Jonas.
Idag marknadsför sig företaget främst genom internet. För att kontakta Frama Svenska AB eller om du bara vill veta mer om deras tjänster och produkter, besök hemsidan!

Frama Svenska AB

Bransch:
Kontor

Telefon: 08- 35 90 35


Email:
jonas@frama.se

Hemsida:
www.frama.se

Adress:
Frama Svenska AB
Box 7078
18712 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN